ไม่พบสินค้าที่คุณต้องการ

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส TrustPort

TrustPort (อ่านออกเสียงภาษาไทยว่า "ทรัสต์พอร์ต") เป็นบริษัทที่พัฒนาโซลูชั่นด้านความปลอดภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ซึ่งมีภารกิจในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงปกป้องข้อมูล และการสื่อสารของลูกค้าทั่วโลกจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

โดย TrustPort จะมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตรวจจับไวรัสบนคอมพิวเตอร์ อาทิ TrustPort AntiVirus ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบตรวจจับไวรัสแบบเรียล (On-access antivirus) และ ระบบตรวจจับแบบความต้องการ (On Demond Antivirus) ซึ่งมีการตรวจสอบโปรแกรมและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน (Application inspector) และสามารถสร้างแผ่นสำหรับ Recovery ได้
All Rights Reserved. Copyright 1999-2021