ไม่พบสินค้าที่คุณต้องการ

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Webroot

Webroot (อ่านออกเสียงภาษาไทยว่า “เว็บรูท”) เป็นโซลูชั่นป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์จากสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยป้องกันการโจมตีทางช่องโหว่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยในปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) บริษัท OpenText ได้เข้าซื้อกิจการของ Carbonite รวมถึงบริษัทลูกอย่าง Webroot ด้วย

ซอฟต์แวร์ของ Webroot รองรับการทำงานได้ทั้ง Windows และ MacOs ซึ่งผู้ใช้สามารถเก็บข้อมูลบน Cloud Service ได้ ฟีเจอร์เด่นๆ ของ Webroot มีตั้งแต่การสแกนขั้นพื้นฐานไปจนถึงการสแกนแบบละเอียด โดย Webroot นั้นจะใช้เทคโลยีที่เหมาะสมในการเฝ้าระวัง และรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์นั้นๆ อยู่ในสภาวะ Offline
All Rights Reserved. Copyright 1999-2022