about_img

Antivirus For Business (สำหรับลูกค้าองค์กร)

การที่เรามี โปรแกรม Antivirus สำหรับองค์กร หรือ ธุรกิจ (Business Antivirus or Endpoint Antivirus) นอกจากช่วยเสริมความปลอดภัยของระบบให้มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบ ควบคุม และปรับแต่งความปลอดภัยได้ง่าย และสะดวก อีกทั้งยังมีราคาที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ต้องการและขนาดขององค์กร ซึ่งมีให้เลือกใช้ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์ขนาดใหญ่อีกด้วย
Shadow Defender (โปรแกรมสำรองข้อมูล กึ่งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ในหนึ่งเดียว)
Inc.
VAT
1,390.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Panda Endpoint Protection Plus
Inc.
VAT
890.00 บาท
1,290.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Panda Endpoint Protection
Inc.
VAT
750.00 บาท
990.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Trend Micro Enterprise Security for Endpoints
Inc.
VAT
1,980.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
eScan Endpoint Security
Inc.
VAT
3,700.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
eScan Internet Security Suite for SMB
Inc.
VAT
1,390.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน