G Data AntiVirus for Mac
Inc.
VAT
749.00 บาท
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
G DATA Mobile Security for Android
Inc.
VAT
399.00 บาท
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
G Data Total Security
Inc.
VAT
899.00 บาท
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ขายแล้ว 12 ชิ้น
G Data Internet Security
Inc.
VAT
749.00 บาท
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ขายแล้ว 7 ชิ้น
G Data AntiVirus for Windows
Inc.
VAT
579.00 บาท
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ขายแล้ว 14 ชิ้น

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส G DATA

G DATA (จี ดาต้า) เป็นแบรนด์ซอฟต์แวร์สัญชาติเยอรมัน (German) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) และในปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองโบคุม ประเทศเยอรมนี (Bochum, Germany) โดยมีทั้งซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ตามบ้าน (Home Users) และผู้ใช้องค์กร (Business Users)

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ G DATA จะเน้นไปที่โซลูชันเพื่อรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที (IT security) ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้กำจัดไวรัสและภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต โดยมีซอฟต์แวร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายรายการ อาทิ โปรแกรม G Data AntiVirus for Windows เป็นต้น
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Antivirus.in.th is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.