เว็บไซต์ Antivirus.in.th ก่อตั้งขึ้นเมื่อ xxxxxxxxxxxx ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์ Thaiware.com และ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (โปรแกรมแท้) ในหลายๆ ตัว ทั้งซอฟต์แวร์จากผู้พัฒนาชาวไทย และ ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

ในปัจจุบันภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็มีมากขึ้นเช่นกัน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ Antivirus.in.th คือการเป็นศูนย์รวมโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ถูกลิขสิทธิ์สำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับองค์กรที่ต้องการหาโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไปใช้ปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ของตนเอง รวมถึงการให้ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และแนวทางการป้องกันให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย

about
ด้วยประสบการณ์ด้านซอฟท์แวร์กว่า 20 ปี บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ Antivirus.in.th จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น และช่วยให้การตัดสินใจในการเลือกโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนั้นตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งานสูงสุด