SMEs Support Package A (Business) (ชุดโปรแกรมซัพพอร์ต และโปรแกรมประจำเครื่อง สำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก)
Inc.
VAT
24,900.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
SMEs Support Package C (Corporate) (ชุดโปรแกรมซัพพอร์ต และโปรแกรมประจำเครื่องขั้นสูง สำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดกลาง)
Inc.
VAT
63,410.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
SMEs Support Package B (Premium) (ชุดโปรแกรมซัพพอร์ต และโปรแกรมประจำเครื่อง สำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดกลาง)
Inc.
VAT
37,740.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
SMEs Ultimate Package - Graphic (ชุดโปรแกรมสำนักงานประจำเครื่อง และโปรแกรมออกแบบขั้นสูง สำหรับธุรกิจ SMEs)
Inc.
VAT
50,749.00 บาท
52,249.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
SMEs Ultimate Package - Office (ชุดโปรแกรมสำนักงานประจำเครื่องขั้นสูง สำหรับธุรกิจ SMEs)
Inc.
VAT
21,159.00 บาท
22,058.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
SMEs Basic Package - Office (ชุดโปรแกรมสำนักงานประจำเครื่อง สำหรับธุรกิจ SMEs รุ่นเริ่มต้น)
Inc.
VAT
9,740.00 บาท
10,689.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
SMEs Advanced Package - Office (ชุดโปรแกรมสำนักงานประจำเครื่องขั้นสูง สำหรับธุรกิจ SMEs)
Inc.
VAT
15,980.00 บาท
16,480.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Thaiware (ไทยแวร์)

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ชื่อภาษาอังกฤษ “Thaiware Communication Co.,Ltd.”) เป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์ Thaiware.com เว็บไซต์ให้บริการเนื้อหาด้านไอที และมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าไอที (IT Products) ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โปรแกรมแท้ (Licensed Software) และ เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliances) ที่น่าสนใจ

ในปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ทาง บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร กับทางกลุ่มบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของเมืองไทย 2 บริษัท อย่าง กลุ่ม บริษัท อีฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (efrastructure Co., Ltd.) และ กลุ่ม บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Asiasoft Corporation Public Company Ltd.) ที่ได้เข้ามาร่วมทุน เป็นพันธมิตร และ ร่วมกันแบ่งปันวิสัยทัศน์ กับทางผู้บริหาร บริษัท ไทยแวร์ฯ เพื่อเสริมศักยภาพ และยกระดับ มาตรฐานของซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยชาวไทย ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งยังเพื่มช่องทางการจัดจำหน่าย กระจายรายได้ และ สร้างอาชีพ สู่ผู้พัฒนาทุกระดับ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
All Rights Reserved. Copyright 1999-2022