Norton Internet Security
Inc.
VAT
749.00 บาท
899.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Norton (นอร์ตัน)

Norton (นอร์ตัน) เป็นแบรนด์ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส (Antivirus Software) ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท NortonLifeLock Inc. ผู้นำระดับโลกด้าน Cyber Safety หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และในปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Arizona, USA)

Norton นั้นได้พัฒนาโปรแกรมแอนตี้ไวรัส เพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้นับล้านทั่วโลก ด้วยความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางออนไลน์ ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล และปกป้องผู้ใช้จากอาชญากรรมใซเบอร์ (Cybercrime) แบบครบวงจร
All Rights Reserved. Copyright 1999-2022