Sonicwall Capture Client Advanced (โปรแกรมรักษาความปลอดภัย ให้คอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรธุรกิจ ฟีเจอร์ระดับสูง)
Inc.
VAT
3,500.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
Sonicwall Capture Client Basic (โปรแกรมรักษาความปลอดภัย ให้คอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรธุรกิจ)
Inc.
VAT
2,990.00 บาท
ราคานี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Sonicwall

SonicWall (โซนิควอล) เป็นผู้พัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Solutions) สัญชาติอเมริกัน (USA) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) โดยในปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ SonicWall ตั้งอยู่ที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (California, USA)

SonicWall นั้นต่อสู้กับอาชญากรทางไซเบอร์มากว่า 30 ปี เพื่อปกป้ององค์กรธุรกิจทั่วโลก และเป็นเจ้าของโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่สามารถตรวจจับ และป้องกันการละเมิดได้แบบ Real-time ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจกว่า 500,000 ราย ใน 215 ประเทศทั่วโลก และตอกย้ำความสำเร็จด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรกว่า 10,000 ราย
All Rights Reserved. Copyright 1999-2021