Cloudflare ร่วมมือกับ Apple พัฒนา ODoH เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 5,982
เขียนโดย :
image_big
image_big
เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 5,982
เขียนโดย :

ทาง Cloudflare (บริษัทผู้ให้บริการ DNS เจ้าดัง) ได้ออกมาประกาศว่าขณะนี้ได้ร่วมมือกับ Apple และ Fastly (บริษัทผู้ให้บริการ Cloud) ในการพัฒนาโปรโตคอลที่มีชื่อว่า ODoH (Oblivious DNS over HTTPS) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปกปิดตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตและใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

เพราะการใช้งาน DNS Server ในตอนนี้เป็นแบบ DoH (DNS over HTTPS) ที่ผู้บริการ DNS อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้หมายเลขเครือข่ายกลางในการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ผ่านผู้ให้บริการ ISP แต่ไม่สามารถซ่อนเลข IP Address และเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าใช้งานจากผู้ให้บริการ DNS ได้

แต่การทำงานของ ODoH นี้มันจะเข้ารหัสข้อมูล DNS Query ส่งไปยัง Proxy Server จากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหมายเลขเครือข่ายกลางก่อนส่งผ่านไปยังเว็บไซต์ปลายทางที่ต้องการและถอดรหัสข้อมูล DNS Query ออกมา โดย Nick Sullivan หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัท Cloudflare กล่าวว่า

ODoH นี้จะแยกข้อมูลออกจากกันเป็นสองส่วน คือ ข้อมูลของผู้ใช้ที่สร้าง Query ขึ้นมาและข้อมูลภายใน Query ที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึง

หรืออาจกล่าวได้ว่า ODoH นั้นทำให้ผู้ให้บริการ Proxy ทราบเฉพาะแค่หมายเลข IP Address ของผู้ใช้แต่ไม่ทราบเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึง ในขณะที่เว็บไซต์ปลายทางก็ทราบเพียงแค่ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้ได้นั่นเอง

Cloudflare ร่วมมือกับ Apple พัฒนา ODoH เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ภาพจาก : https://blog.cloudflare.com/oblivious-dns/

ซึ่งทาง Cloudflare ก็ระบุว่าได้เปิดให้ผู้ใช้งานบริการ DNS 1.1.1.1 บางส่วนสามารถทดลองใช้งาน ODoH กันได้แล้วในบางพื้นที่ แต่ในระหว่างนี้เราก็คงจะต้องใช้งานการ เปลี่ยน DNS แบบ DoH ตามปกติกันไปก่อน

ต้นฉบับ :